logotype
twitter
rss
image1 image2 image3

Witamy na stronie Sudnik Group Rolmasz-pol

Wolica Pusta 1a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą


Maszyny: 61 287 41 64 wew. 15
Części: 61 287 41 64 wew. 16
email: rolmasz-pol@post.pl

PDF Drukuj Email

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Mais Star*

____Przystawki do zbioru kukurydzy na ziarno Mais Star* to prosta konstrukcja o wysokiej wydajności i wytrzymałości. Mais Star* może pracować na każdej powierzchni. Dzięki wyrafinowanej, elastycznej konstrukcji i wykorzystaniu wytrzymałych materiałów  takich jak przekładnie z lekkiego stopu aluminium jest to maszyna solidna, lekka i niezawodna. Przystawki te mogą mieć nawet 24 rzędy, co czyni je największymi w swojej klasie. Mais* Star to mistrzyni wielkich powierzchni. Konstruktorzy firmy Geringhoff postawili na prostotę i wytrzymałość rezygnując z delikatnych i szybko zużywających się części. Jeżeli jakiś element wymaga serwisu, jest on łatwo dostępny i prosty w wymianie.

 


 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Przystawka do zbioru kukurydzy na ziarno

Mais Star*

będzie służył wiernie i wytrwale przez długi czas.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Mais Star* to:

- aluminiowa przekładnia w kąpieli olejowej (bezobsługowa);

- sprzęgło przeciążeniowe w kąpieli olejowej (walce zbierające);

- walce zbierające wyposażone są w listwy tnące i dodatkowe krawędzie robocze;

- automatycznie napinane łańcuchy wciągające;

- osłona łańcuchów wciągających;

- system szybkiej wymiany łańcuchów wciągających;

- lekka konstrukcja ramowa;

- łatwy i szybki serwis;

- bezobsługowy system napędowy co znacznie wpływ na bezpieczeństwo pracy;

- bardzo wytrzymała konstrukcja, na co wpływ miała rezygnacja z delikatnych częci;

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Szybko i bezproblemowo z miejsca na miejsce.

Koszmar transportu drogowego już się skończył? Ogrom i bezsporn� zalet� przystawek do zbioru kukurydzy na ziarno firmy Geringhoff są wersje składane, dzięki czemu zyskujemy czas, a czas to pieniądz. Im krótszy jest czas przygotowania tym dłużej można pracować. Zmiana pozycji roboczej do pozycji transportowej następuje po wciąnięciu klawisza i trwa 1-2 minuty. Mais Star* w wersji składanej została wyposażona seryjnie w automatyczny, samonapinający system sprzęgłowy, który umożliwia pełne wykorzystanie funkcji stabilizowania typowej dla kombajnów. Dzięki temu nie ma potrzeby zakładania wału przegubowego ręcznie.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Tu i tam? same zalety!

- łatwa dostępność wszystkich istotnych części;

- dzięki cyfrowemu monitorowi praca maszyny pod pełną kontrolą;

- bezawaryjna praca dzięki bezobsługowym, amortyzującym sprzęgłom między rzędami;

- połączenia składanych rzędów posiadają elastyczne, samonapinające sprzęgła;

- bardzo wydajny napęd przekładniowy, który był wielokrotnie testowany przez firmę Geringhoff. Pracuje bez poślizgu i jest niezwykle mocny. Brak problemów przy wstecznym ruchu obrotowym to nie sen, a rzeczywistość.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Rozwiń skrzydła? Rozbuduj swoją Mais Star*

Firma Geringhoff proponuje dodatkowo:

  • Dodatkowe wyposażenie do zbioru słonecznika.

Na życzenie naszych klientów możemy wyposażyć maszyn w aktywny lub pasywny dodatek do zbioru słonecznika.

  • skrzynia biegów- więcej możliwości.

W seryjnie montowanym napędzie przekładniowym możemy zamontować dodatkowo skrzynię biegów 2-, 3-, 5-biegową. Dzięki temu zyskujemy możliwość przełączania miedzy różnymi prędkościami obrotowymi przy zbiorze kukurydzy albo słonecznika. Nie trzeba tego robić od razu, możemy zamontować tą skrzynię biegów w każdym momencie.

  • łamacz ścierniska.

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Horizon Star? II

Wynikiem prac i bada� inzynier�w trwaj�cych ponad 50 lat jest przystawka Horizon Star? II. Firmie Geringhoff uda�o si� dalej rozwin�� ju� sprawdzon�, unikaln� technologi� koszenia, co ma ogromny wp�yw na wysok� wydajno�� i wyj�tkow� jako�� pracy. Typowe cechy przystawek firmy Geringhoff- np. wysokiej klasy system zmiany bieg�w, gwarantuj� niskie koszty utrzymania, wysok� niezawodno�� i d�ug� �ywotno�� maszyny.

In�ynierowie firmy Geringhoff zaproponowali system zbieraj�cy i rozdrabniaj�cy s�om�. Zrezygnowali r�wnie� z przestarza�ych nap�d�w �a�cuchowych i pasowych, opracowuj�c nap�d przek�adniowy.
System ten to:

Horizon Star?

czyli

EFEKTYWNO��, OSZCZ�DNO��, NIEZAWODNO��

Horizon Star? to:

- jeszcze wi�ksza wydajno�� z hektara;

- perfekcyjne po��czenie procesu zbierania i rozdrabniania s�omy;

- system zbierania z horyzontalnym podcinaczem �cierniska;

- bardzo dok�adnie i kr�tko przyci�te �ciernisko;

- wi�cej mo�liwo�ci przy r�nicach szeroko�ci miedzy rz�dami;

- mo�liwo�� rozk�adania s�omy na wi�kszej powierzchni;

- tr�jwalcowa technika;

- mocny nap�d przek�adniowy (aluminiowa bezobs�ugowa przek�adnia w k�pieli olejowej);

- seryjny, automatyczny zaczep wa�u przegubowego do wszystkich typ�w maszyn zbieraj�cych;

- os�ony i wierzcho�ki z tworzyw sztucznych o idealnym kszta�cie nadaj�ce si� do utylizacji zapewniaj�ce efektywne zbieranie plon�w r�wnie� w ci�szych warunkach;

- bardzo wydajny poprzeczny przeno�nik �limakowy;

- bezawaryjna praca dzi�ki bezobs�ugowemu systemowi sprz�g�owemu mi�dzy rz�dami;

- po��czenia sk�adanych rz�d�w posiadaj� elastyczny, samonapinaj�cy system sprz�g�owy;

- hydrauliczna regulacja p�yt zbieraj�cych z kabiny kierowcy;

- solidna konstrukcja ramowa.

Jak dzia�a Horizon Star? ?

Dwa rotory wci�gaj� �odyg� kukurydzy, a w tym samym czasie rotor tn�cy wyposa�ony w 15 tarcz tn�cych rozdrabnia ro�lin�. Rotor tn�cy obraca si� w przeciwnym kierunku do przep�ywu �odyg kukurydzy, dzi�ki czemu efektywno�� pracy oraz skuteczno�� rozw��kniania jest bardzo wysoka. Imponuj�ce dzia�anie samoostrz�cych no�y tn�cych to nie wszystko. S� one bardzo wytrzyma�e. Dodatkowy horyzontalny podcinacz �cierniska, przymocowany bezpo�rednio do przek�adni zapewnia bardzo wysok� jako�� rozdrabniania.

�niwa i co dalej?

Firma Geringhoff k�adzie nacisk nie tylko na bezpiecze�stwo i efektywno�� pracy. Dok�ada r�wnie� wszelkich stara� �eby maksymalnie u�atwi� prac� na polu zar�wno podczas �niw jak i po nich. Przystawka Horizon Star? zosta�a tak skonstruowana, �eby rozdrobniona i rozw��kniona s�oma kukurydziana oraz �ciernisko szybko ulega�y rozk�adowi. Dzi�ki takiej konstrukcji dodatkowe mulczowanie czy rozdrabnianie jest niepotrzebne, co oznacza, �e mo�na natychmiast rozpocz�� upraw� roli.

Dzi�ki technologii rozw��kniania i rozdrabniania

s�omy kukurydzianej i �cierniska,

jak� stworzy�a firma Geringhoff,

szanse prze�ycia �my omacnicy prasowianki

zosta�y zredukowane do minimum.

Dane techniczne - Horizon Star? II

HORIZON STAR? II

Liczba rz�d�w

Odleg�o�ci mi�dzy rz�dami

cm/?

Szeroko�� transportowa

ok. m

Waga

ok. kg

Modele sztywne

HS II 400

4

70 - 80 / 30

3,00

1.350 - 1.480

HS II 500

5

70 - 80

3,76 - 4,10

1.670 - 1.820

HS II 600

6

70 - 80 / 30

4,40 - 4,90

1.900 - 2.075

HS II 800 B

8

70 - 80 / 30

5,80 - 6,50

2.520 - 2.740

HS II 900 B

9

70 - 80 / 30

6.50 - 7,30

3.020 - 3.250

HS II 1200 B

12

70 - 75 / 30

8,60 - 9,30

3.870 - 4.180

Modele sk�adane

HS II 600 F

6

70 - 80

3,00

2.185 - 2.380

HS II 800 FB

8

70 - 80 / 30

3,00 - 3,30

2.960 - 3.200

HS II 900 FB

9

70 - 75

3,75

3.270 - 3.500

HS II 1200 FB

12

70 - 75 / 30

4,80

4.150 - 4.470